OPPDAG

Konkurransebetingelser

Konkurransen avholdes av Peugeot Norge, Solheimveien 7, 1473 Lørenskog. Alle henvendelser vedrørende konkurransen rettes til denne adressen. Alle er velkomne til å delta. Man trenger ikke å kjøpe noe for å delta i konkurransen. Når du melder deg på nyhetsbrevet deltar du i loddtrekningen om et reisegavekort til en verdi av 15.000 kroner. Konkurransen gjelder til og med 30. mai 2018. 

Reisegavekortet kan ikke veksles inn i kontanter. Dersom informasjonen om deltakeren viser seg å være ugyldige, uriktige, mangelfulle eller mottatt etter fristens utløp, utelukkes deltakeren fra konkurransen. Peugeots avgjørelse er endelig. Peugeot forbeholder seg retten til å kontakte deltakeren på telefon eller e-post dersom opplysningene er mangelfulle. Peugeot kan velge å erstatte reisegavekortet med andre premier av tilsvarende eller høyere verdi. Vinneren blir kontaktet på sin oppgitte e-postadresse. Peugeot påtar seg ikke ansvar for feil eller mangler i dette informasjonen. Peugeot garanterer heller ikke for innholdets korrekthet hva angår tekst, grafikk, linker osv. Innholdet på denne hjemmesiden kan endres uten forutgående varsel og er ikke å anse som bindende. Alle rettigheter, herunder opphavsrett og copyright på alt materiale på denne hjemmesiden, tilhører Peugeot med mindre noe annet er anført.